ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

8/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

29/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

28/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1
ข่าวประชาสัมพันธ์

21/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

11/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ม 4 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

11/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต และ Gift Program ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

27/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งสงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

8/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการติวสอบ O-Net นักเรียน ม.6 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

6/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ Gift Program ม.1 และ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

26/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

25/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ข่าวประชาสัมพันธ์

23/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

23/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นาฏศิลป์เที่ยงวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์

23/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
ข่าวประชาสัมพันธ์

23/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS
ข่าวประชาสัมพันธ์

19/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

16/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ข่าวประชาสัมพันธ์

10/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ม.1
ข่าวประชาสัมพันธ์

10/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ราชมงคล ตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

28/ธ.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงและคณะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>