The News >> ข่าวสารทั่วไป

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2560

ผู้เขียน : admin  /   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561  /   เข้าชม : 912

     
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในปีการศึกษา2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ได้มีกำหนดให้ดำเนินการทดสอบในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ 
ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวช้องดังนี้

     1. เว็บไซต์สถาบันทดสอบแห่งชาติ(สทศ)
     2. ตารางสอบชั้น ม.3
     3. เอกสารแนะนำการจัดสอบ สพม.12   คู่มือการจัดสอบ
     4. เอกสารการเงิน สพม.12
     5. ปฎิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net สพม.12
     6. แผนผังการรับข้อสอบ O-net
     7. แผนผังการจราจรภายในเพื่อรับข้อสอบ

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 ข่วงเวลา  หน่วยงาน /โรงเรียน
  8.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง

 


O-NET

ปีการศึกษา 2560

..
Radompol.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.