The News >> ข่าวสารทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย

ผู้เขียน : admin  /   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  /   เข้าชม : 1017

     
  

   [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ](
ตามที่ สพม.12 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย 5 กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรียงความ , การอ่านเอาเรื่อง , แต่งคำประพันธ์ , คัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม สพม.12 แล้วนั้น   บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
))..
Radompol.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.