ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือ

15/ก.พ./2561 : เอกสารคู่มือ
กรอบแนวทางการดำเนินงานสนับสนุน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารคู่มือ

28/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
เอกสารคู่มือ

27/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR)
เอกสารคู่มือ

20/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (2560-2574)
เอกสารคู่มือ

19/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
ศาสตราใหม่เพื่อครูสร้างการเรียนรู้ "เพื่อศิษย์" ในศตวรรษที่ 21
เอกสารคู่มือ

15/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เอกสารคู่มือ

14/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เอกสารคู่มือ

14/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือครู คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 พื้นฐาน และ เพิ่มเติม (สสวท.)
เอกสารคู่มือ

14/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ม.1-3
เอกสารคู่มือ

6/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เอกสารคู่มือ

6/มิ.ย./2559 : เอกสารคู่มือ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Class Room

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>